Erfarenheter och reflektioner från några av de entreprenörer och företag wi.se arbetat med:

Torbjörn Peltonen, VD Scanbox AB (Olofström) reflekterar över vad Scanbox lärt sig i projektet Netbox

 

Cecilia Wulfing-Dettner, VD STAC AB (Ronneby). STAC har utvecklat ett avancerat IT-stöd för träningsrådgivning som gör att bolaget nu kan växa internationellt

 

Magnus Nilsson, VD MRT Systems International AB (Karlskrona). Bolaget kan nu fjärrövervaka sina maskiner över hela världen och proaktivt sälja reservdelar.