04
Övervakning av och datainsamling från industrimaskiner över hela världen. Data presenteras på ett användarvänligt sätt via ett webgränssnitt.
Supervision
PC/WEB
 

Genom att kunna distansövervaka industrimaskiner som levererats till kunder över hela världen ges helt nya möjligheter till proaktiv kundvård och ökad reservdelsförsäljning. Projektet har tagit fram en fungerande teknisk prototyp där en liten billig Linuxdator kopplades ihop med industrimaskinenens styrsystem (PLC). Den lilla Linuxdatorn samlar upp larm och mätvärden från styrssytemet som lagras lokalt, och som sedan skickas över till en central server när det finns internetförbindelse till maskinen. Insamlade data från flera maskiner visas sedan via ett webgränssnitt som ger överblick över driftstatus hos kunderna, redovisar ackumulerad driftstid för olika systemomponenter och som ger möjlighet till reservdelsförsäljning INNAN kundens maskin stannat. Projektet är genomfört med företaget MRT Systems International.