1

 

wi.se-processen beskriver en resa från första tanke till produkt.

Genom att göra saker på riktigt förstår man vad marknaden vill ha. .

       

Från prat till prototyp

Det är lätt att få idéer! Det händer oss alla, varje dag. Alla idéer uppstår i ”Thoughtland”, en plats där vi tycker och tror en massa. “Thougthland” är också en plats som innehåller mycket strategier, affärsplaner och utvecklingsarbete. Rent generellt är det lätt att fastna i “Thougthland”, eftersom det är rätt mysigt att vara här. Traditionella utvecklingsprojekt kan hålla sig i “Thoughtland” årsvis innan produkten är klar och kan lanseras på marknaden. Ju mer tid och pengar man har investerat i en produkt, desto jobbigare blir det att närma sig marknaden.

Verkliga affärer går dock bara att göra i ”Factland” och genom att snabbt ta sig över gränsen kan man billigt testa sitt koncept.

Insikterna från testerna i ”Factland” gör varje ny beskrivning av affärskonceptet tydligare och mer knutet till verkligheten.

Prat När vi träffar en idégivare första gången tycker de ofta att de har en tydlig idé. Genom “pratet” försöker vi gemensamt förstå hur resan framåt kan se ut. Vad är “DET” som är centralt? Hur skall man nå kritisk massa av användare och kunder? Bara genom att prata om idén, och genom att tydliggöra vad som är kärnan i idén kan den reduceras till något som är lite enklare att realisera i verkligheten. Ett bra sätt att snabbt få ett svar, på om en idé är bra eller inte, är att redan från början låta möjliga kunder och användare bedöma idéns potential. Ta med dig dina framtida kunder och användare i utvecklingsprocessen. Starta en lärprocess tillsammans med dina tänkta kunder och gör det tidigt. Annars är risken stor att du utvecklar något som du tror är bra men egentligen inte har underbyggt med fakta från marknaden.
 
Pratotyp Genom att tydliggöra idén i verbala termer av behov, lösning och affär konkretiseras idén/konceptet liksom idégivarens drivkrafter och domänkunskaper. Konceptet tydliggörs genom att en rad frågor om användare, kunder, marknad, distribution, teknik och finansering ställs till idégivaren. Ofta kan inte idégivaren svara på alla dessa frågor utan måste skaffa sig nya kunskaper och lärdomar genom att praktiskt undersöka förutsättningarna för den nya affären. De flesta idéer överlever inte den första kontakten med kunden men en del idéer kan modifieras så att de går vidare. Ofta behöver idén gå igenom flera iterationer i denna fas eftersom lärandet ger upphov till nya frågor som måste besvaras.
 

Pretotyp

I pretotypfasen visualiseras idén med ex v enkla mock-uper för att kunna testas av idégivaren mot riktiga användare och kunder. Det är ju alltid de som avgör om idén är bra, inte tyckande från idégivaren själv eller från eller mer eller mindre professionella rådgivare. Det är alltför lätt att stanna i “Thoughtland” för länge, när det egentligen ofta är ganska enkelt att ta reda på fakta!. Alla idéer överlever inte pretotypfasen, men en del idéer kan modifieras så att de går vidare. Även i denna fas behöver idén ofta gå igenom flera iterationer för att vidareutvecklas baserat på det man lär sig.

 

Prototyp

I prototypfasen byggs en tekniskt fungerande modell av den tänkta produkten eller tjänsten. Syftet med prototypen är att lära idégivaren mer om verkligheten kring teknik, marknad och affärsmöjligheter. Under prototypfasen involveras användare och kunder för att succesivt påverka prototypens utformning.  Prototypen är INTE en produkt, utan ett mycket billigare testskott som ger ytterligare lärande. När prototypen är klar görs en marknadstest. Med det underlag som prototyputvecklingen tillsammans med marknadstestet utgör kan idégivare ta beslut om det är rimligt att fortsätta utvecklingen av idén. Dessutom kan lärdomarna från verkligheten användas som underlag för affärsplanering och finansiering.