01
Från forskning till företag
Nova Innovation
Bus Dev
 

I projektet Vattenpolering har ett tidigare forskningsprojekt kommersialiserats. Entreprenören har en bakgrund som forskare på BTH och Swedish Waterjet Lab och har fått stöd från Innovationskontor Syd för en del av kommersialiseringsarbetet. I detta projekt har vi kunnat stötta entreprenören med framtagning av affärsmodeller, testförsäljning och marknadsföringsmaterial.  De sammanlagda insatserna har lett till etablering av ett nytt företag i Ronneby, Nova Innovation Solutions AB. Besök Nova