06
Matvagnar som själva håller reda var de är någonstans och som varnar när de blir stulna eller när maten riskerar att bli dålig.
Netbox
WEB
 

Ett stort bekymmer för storhushåll och restauranger är att de transportlådor som används är stöldbegärliga. Ett annat bekymmer är att det finns myndighetskrav på hur maten hanteras mellan tillagning och servering som är svåra att uppnå. Det ställs krav på att stickprovskontroll av matens kärntemperatur utförs innan maten serveras.

Genom att förse en mattransportlåda med internetkonnektivitet, positioneringslösning och möjlighet att kontinuerligt mäta kärntemperaturer kan dessa problem lösas. Lådan larmar om den befinner sig på fel ställe (genom sk geofencing) och när mattemperaturen når larmgränser. Projektet är genomfört med ScanBox i Olofström.