07
Minska risken för feldoseringar i vården med webstöd
Medihand
WEB
 

Berätta om hur du blev involverad i verksamheten med wi.se. – Jag jobbade på Sektionen för Hälsa inom BTH som adjunkt och där fick jag idén att ta fram en läke- medelsmodul som kunde larma vid orimliga doseringar. Då visste jag om att wi.se fanns och ringde till Anna och frågade om jag kunde presentera min idé. Berätta om din idé, MediHand. – MediHand är för närvarande en prototyp som innehåller fem läkemedel som är framtagna för att illustrera fem olika uträkningsätt. Dessa resulterar i olika beredningsformer som tablett, spruta, flytande och stolpiller. Varje läkemedel har sina olika variabler som man ska fylla i och ange för att MediHand ska räkna ut rätt dosering och presentera med både siffror och bild. Om en läkare skulle använda sig av den här prototypen – hur skulle det gå till? – Läkaren söker ett läkemedel eller en aktiv substans i prototypen, då presenteras de olika variabler läkaren ska fylla i, t ex vikt. Läkaren klickar vidare, och systemet räknar ut doseringen. Sedan när sjuksköterskan får ordinationen kan hon fylla i fler variabler, då checkas doseringen av så att allt är rätt. Vilken form av stöd har du fått? – Jag har fått teknisk utrustning, en arbetsplats, grafiker och senior-utvecklare. Under sommaren var det tre studenter som hjälpte till att utveckla prototypen till befintligt skick. Vi hann allt vi skulle och lite till. Samtidigt testade jag av prototypen på slutkunder som t ex sjuksköterskor och läkare. De stämde av på pappersprototyp och fick tycka till. Det mesta tyckte de var bra, men vissa saker tillkom såsom liknande läkemedel. Om man utgår från ett läkemedel och detta skulle vara slut kan man nu få upp alternativa läkemedel. Fanns det specifika krav för att du skulle bli hjälpt av wi.se? – Jag fick presentera min idé för Klas och Anna, de ställde väldigt många frågor och undrade om jag gjort någon omvärldsbevakning. Några frågor jag fick var: Finns det liknande produkter? Är det rätt i tiden? Orkar du driva idén till färdig produkt? Brinner du för detta? Var står du idag? – I april påbörjade jag projektet och prototypen blev klar i augusti. Nu försöker jag sälja in prototypen och få kontakt med kunder. Medinhand finns nu ute på marknaden och man har även utvecklat en app som kallas för Min Medicin. Mer om företaget Evidos.