Sedan 2003 har wi.se genomfört över 140 prototypprojekt. Över hälften av dessa har lett till nya företagsstarter, eller till ny verksamhet i befintliga företag. wi.se kan beskrivas som en förinkubator där nya idéer kan testas i en iterativ process. Syftet med wi.se är regional tillväxt. Idéerna kan komma från studenter, forskare eller enskilda entreprenörer och företag. Användarnas behov och betalningsvilja är grundstenarna som alla framgångsrika affärer bygger på. Andra viktiga faktorer som undersöks i prototypprojekten är om det går att skapa en fungerande affärsmodell och en tekniklösning som kan utveckla idéen till ett lönsamt företag. Under utvecklingsprocessen skapar wi.se ett komplett utvecklingsteam av studenter, arbetssökande, programmerare, ekonomer, projektledare, säljare och andra som kan stödja idégivaren. Om projektet lyckas och om idégivaren väljer att kommersialisera idéen så hjälper wi.se företaget med de första investerarkontakterna.

Anna Nyström

Anna har tidigare arbetat som affärsutvecklare på Blekinge Business Incubator. Anna Nyström har också arbetat som konsult inom affärsutveckling coh försäljning. Hon var grundare till bolaget Wireless Opinion som var världens första bolag som erbjöd marknadsundersökningar via SMS och WAP. Innan dess arbetade Anna som projektledare vid flera marknadsundersökningsföretag, bl a SIFO och Gallup- Där arbetade hon med opinionsundersökningar för politiska partier och med attitydundersökningar av olika slag och hon gjorde också en pan-europeisk undersökning för den tidigare amerikanska Clintonadministrationen.

Mobiltelefon: +46 (0) 768 522 884 Epost: anna.nystrom at bth.se

Klas Hallqvist

Klas har en teknisk ingenjörsbakgrund från den mobila telekomindustrin, erfarenhet från utveckling av nya mobiltelefoner från Ericsson, en uppstart av en ny GSM-operatör, Europolitan och från den egna uppstarten av Aspiro, ett mobilt internetbolag som idag finns på Stockholmsbörsen. Klas har arbetat med teknikutveckling, projektledning, personalleding och som styrelseledamot i börsbolag. Klas har jobbat i snabbt växande organisationer och i flera uppstarter. Vidare har Klas erfarenhet som verksamhetskonsult i både små och stora bolag som han hjälpt med ledningsstrukturer och process- och projektledning. Klas har arbetat med prototypprojekt vid wi.se sedan 2002.

Mobiltelefon: +46 (0) 734 414 411 Epost: klas.hallqvist at bth.se