03
De kustnära fiskarna har lönsamhetsproblem samtidigt som konsumenterna har svårt att hitta närproducerad färsk fisk. Via tjänsten FiskOnline kan nu slutkonsumenten köpa färsk fisk över internet direkt från den enskilde fiskaren. När båten ligger vid kaj hämtar konsumenten den färska och förbetalda fisken.
FiskOnline
Bus Dev/WEB
 

För regionens yrkesverksamma fiskare som sysslar med kustnära fiske är lönsamheten en viktig fråga.  Den del av fångsten som säljs till grossist ger fiskarna låga marginaler. Samtidigt finns det ett intresse från allmänheten av att kunna köpa färsk fisk. Med den distributionsapparat och system av grossister och återförsäljare som finns på den svenska marknaden är det mycket svårt för slutkonsumenten att hitta närproducerad och färsk fisk. Redan idag säljer fiskarena en mindre del av fångsten direkt till slutkonsument vid kaj. Fiskarenas marginal på denna försäljning är mycket högre än då fångsten säljs till grossist.

Detta projekt har tagit fram en prototyp till teknisk lösning som gör att en direkt relation kan byggas mellan fiskare och slutkonsument. Genom att på internet informera om möjligheten att köpa färsk fisk direkt vid kaj, och genom att slutkonsumenten kan anmäla sitt intresse för att handla byggs en relation. När fiskaren är på väg hem från havet informeras de slutkonsumenter som anmält intresse om att det finns fisk att köpa och när båten förväntas  ligga  vid kaj. Med denna information kan slutkonsumenten göra ett köp och betalning över internet. Vid beräknad ankomsttid hämtar slutkonsumenten den betalda fisken vid kaj. Projektet genomfördes med två lokala kustfiskare och en entreprenör med bakgrund från  IT-branschen. Läs mer om FiskOnline.