09
Biljetter på nätet
Evenemangs- systemet
WEB
 

Varför skall det vara så krångligt att sälja och köpa evenemangsbiljetter över nätet? Det var frågan Staffan Sköld ställde sig 2005 och den gav upphov till en idé om ett nytt sätt att sälja biljetter.

Projektet ”Evenemangssystemet” startades. Staffan tussades ihop med några BTH-studenter som började bygga en prototyp till ett biljettsystem där Internet-användare kan köpa biljetter och betala med kort eller mot faktura. När köpet är genomfört e-postas biljetterna och kan skrivas ut på slutanvändarens skrivare. På varje biljett finns en unik streckkod och vid evenemangets entré läses streckkoden av med en streckkodsläsare.

Ett marknadstest utfördes i liten skala tillsammans med tre testkunder (evenemangsarrangörer) som knutits till projektet redan vid starten. Testerna gick bra och visade på goda kommersiella möjligheter varför Staffan och studenterna startade ett bolag som nu driver verksamheten. Nortic AB sysselsätter och försörjer idag elva personer.
www.nortic.se