02
Expertsystem för personlig träning
eScreen
WEB
 

STAC AB i Ronneby driver en snabbt växande affär kring kvalificerad tränings- och kostrådgivning. Bolaget har stor potential att växa, men begränsas idag av att kärnkompetensen är hårt knuten till ett fåtal individer.  Efterfrågan på bolagets tjänster är idag större än leveranskapaciteten.  eScreen var ett Proof-of-Conceptprojekt som syftade till att undersöka om delar av bolagets kärnkompetens kunde byggas in i ett IT-baserat expertsystem, vilket i så fall kunde frigöra resurser för expansion. En prototyp till eScreen har levererats till STAC AB som genomfört användartester med mycket lyckat resultat.  STAC AB har sedan gått vidare såväl med finansiering och utveckling av ett expertsystem som möjliggör en framtida expansion av bolaget. Bolaget lanserade en första kommersiell version av konceptet våren 2013. Läs mer om STAC