05
Historiska rundvandringar i mobilen.
Attraction Mobile
Mobile
 

I projektet har vi testat konceptet att i en rundvandring få  dramatiserade beskrivningar av platser och händelser –  i detta fall världsarvet i Karlskrona – presenterade i mobilen i form av “radioteater”.  Marknadstesterna visade på mycket stort intresse från slutanvändare och betalningsvilja från kunde. Prototypen har vidareutvecklas till en produkt som lanserades under 2013. Ett nytt bolag startades också  för att driva denna affär, Hi-Story AB. Mer om Hi-Story. Bolaget sysselsätter idag c:a elva personer.